top of page

Projekty Fundacji Akcja Bałtycka

Zobaczcie czym aktualnie się zajmujemy, które projekty już zrealizowaliśmy lub w których byliśmy partnerami. Dzięki temu dowiecie  się kim jesteśmy i co jest dla nas ważne. Może mamy te same pasje? Zachęcamy Was do włączania się w nasze działania poprzez uczestnictwo w wydarzeniach, które organizujemy. Razem odkrywajmy tajemnice przyrody, a szczególnie ptasich wędrówek!

Co powiedziały nam ptaki przez 60 lat badań? Ornitologia w służbie ochrony środowiska i klimatu

- to projekt przygotowany w celu zwiększenia wiedzy o dobrych praktykach dla ochrony środowiska i klimatu, a także popularyzacji wyników Akcji Bałtyckiej - programu badawczego monitorującego i analizującego migracje ptaków wędrownych, między innymi na terenie Pomorza Gdańskiego.

WFOSiGW-wersja-kolor-100px.png
Okładka[4920].jpg

Znaczenie Pomorza Gdańskiego dla ptaków wędrownych

Projekt został przygotowany z myślą o społeczności lokalnej Mierzei Helskiej i Wiślanej oraz okolic, mieszkańców aglomeracji gdańskiej oraz turystów licznie odwiedzających województwo pomorskie. Jego głównym celem jest zainteresowanie odbiorców fenomenem migracji ptaków, który silnie zaznacza się w rejonie nadmorskim. Dzięki działaniom edukacyjnym chcemy wzmocnić społeczne poparcie dla ochrony ptaków wędrownych oraz miejsc dla nich cennych. Działania rozpoczęliśmy w 2016 roku, a w 2019 roku projekt jest kontynuowany.

"Blog Rudzika Remusa jest projektem edukacyjnym realizowanym wspólnie przez Fundację Akcja Bałtycka, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i Stację Badania Wędrówek Ptaków. Jego celem jest promowanie wiedzy ornitologicznej w przestrzeni internetowej poprzez komentowanie otaczającej człowieka rzeczywistości z perspektywy małego ptaka wędrownego – rudzika.

Blog prowadzony jest pod adresem www.rudzik-remus.ug.edu.pl. Autor wpisów to fikcyjna postać rudzika o imieniu Remus, który opisuje swoje codzienne zajęcia, przygody i przemyślenia na temat świata przyrody i świata ludzi. W opowieści związane z określonymi zagadnieniami Remus wplata elementy rzeczywistości ptasiej i inteligentnie łączy subiektywne wypowiedzi o charakterze komentarzy z opisem zachowań i zwyczajów zwierząt. W ten sposób, przekazując wiedzę przyrodniczą w sposób przystępny dla odbiorcy, blog wywiązuje się z funkcji edukacyjnej." (recenzja: Krzysztof Wencel)

„Pomorze Gdańskie ptasią autostradą” – wydanie broszury informacyjnej

Ze względu na swoją lokalizację Pomorze Gdańskie ma ogromne znaczenie dla ptaków wędrownych. Przez jego obszar przebiegają szlaki migracyjne, znajdują się tu również ważne miejsca odpoczynku i żerowania wędrownych ptaków. Na terenie Pomorza Gdańskiego zostało wyznaczonych kilkanaście obszarów Natura 2000 o szczególnym znaczeniu dla ptaków np. Zatoka Pucka, Ujście Wisły, Przybrzeżne Wody Bałtyku czy Bielawskie Błota. Szczególnie Półwysep Helski oraz Mierzeja Wiślana są ważnymi miejscami, tak zwanymi „gorącymi punktami” czy „wąskimi gardłami” na trasach migrujących ptaków. Na polskim wybrzeżu Bałtyku krzyżują się dwa główne szlaki migracyjne: wschodni (jesienią – przez Azję Mniejszą do wschodniej Afryki) i zachodni (jesienią – przez kraje Europy Zachodniej i do zachodniej Afryki). Największe koncentracje wędrownych ptaków występują nad leżącymi wzdłuż tras przelotu mierzejami, będącymi swoistego rodzaju korytarzami. Linia wybrzeża jest dla wędrujących ptaków ważną wskazówką geograficzną, wzdłuż której ptaki jesienią kierują się na zimowiska, a wiosną – powracają na lęgowiska. Ten efekt “linii wiodącej” sprawia, że wzdłuż Półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej wiosną i jesienią migrują wielotysięczne koncentracje wędrownych ptaków.

Sąsiedztwo dla Bioróżnorodności

Celem projektu było zwiększenie bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej i stworzenie miejsc przyjaznych zarówno dla ludzi jak i dzikich zwierząt zamieszkujących Gdańsk. W ramach projektu założyliśmy dwa ogrody na terenie gdańskich ośrodków integrujących życie społeczne mieszkańców: w siedzibie Fundacji Sprawni Inaczej, oraz w siedzibie Fundacji Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

W projekcie lokalna społeczność, wolontariusze i beneficjenci działań Fundacji Sprawni Inaczej i Fundacji RC uczestniczyli w tworzeniu miejsc zielonych zarówno na etapie projektowania jak i fizycznego zakładania zieleńców. Zadaniem projektu było także dokonanie zmiany w świadomości mieszkańców Gdańska poprzez pokazanie im, że przyroda jest nieodłączną częścią miasta i że dzięki prostym zabiegom możemy zaprosić ją do naszego miejskiego ogródka.

W lipcu i wrześniu 2016 odbyły się konsultacje społeczne w siedzibach Fundacji Sprawni Inaczej, oraz Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, podczas których rozmawialiśmy na temat potrzeb mieszkańców i ustalaliśmy przyszły wygląd przestrzeni wokół obu fundacji. Chcieliśmy aby ogrody, które powstają, jak najbardziej spełniały oczekiwania społeczności lokalnej, a jednocześnie były przyjazne dla zwierząt.

bottom of page