Usługi ornitologiczne

  • ekspertyzy ornitologiczne

  • prowadzenie spraw uzyskania zezwoleń          na odstępstwa od zakazów

crane-5045920_1920.jpg

Wykonujemy profesjonalne inwentaryzacje ornitologiczne pod termomodernizacje budynków, budowy farm wiatrowych, inwestycje celu publicznego i inne inwestycje wymagające oceny warunków przyrodniczych terenu objętego pracami.


Ponadto prowadzimy sprawy uzyskania zezwoleń od zakazów dotyczących chronionych gatunków ptaków. W przypadku gdy na terenie objętym inwestycją przebywają ptaki objęte ochroną gatunkową lub znajdują się ich gniazda niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na płoszenie, niszczenie siedlisk oraz gniazd ptasich. Pomagamy uzyskać decyzje zezwalające pośrednicząc w kontakcie z gminami, samorządami, Spółkami Skarbu Państwa oraz urzędami. Działamy zgodnie  z obowiązującym prawem łącząc ochronę przyrody z działaniem na rzecz rozwoju państwa.

bird-g09f4f62a5_1920.jpg

Skontaktuj się z nami
Tel.: 604 435 940
mail: marta.starke@fundacja-ab.org.pl