top of page

Znaczenie Pomorza Gdańskiego dla Ptaków Wędrownych

to projekt został przygotowany z myślą o społeczności lokalnej Mierzei Helskiej i Wiślanej oraz okolic, mieszkańców aglomeracji gdańskiej oraz turystów licznie odwiedzających województwo pomorskie. Jego głównym celem jest zainteresowanie odbiorców fenomenem migracji ptaków, który silnie zaznacza się w rejonie nadmorskim. Dzięki działaniom edukacyjnym chcemy wzmocnić społeczne poparcie dla ochrony ptaków wędrownych oraz miejsc dla nich cennych. Działania rozpoczęliśmy w 2016 roku, a w 2018 roku projekt jest kontynuowany. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koncert

Warsztaty

Kiermasz rękodzieła

Wykłady

Pokazy obrączkowania ptaków

Stoiska edukacyjne

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

(World Migratory Bird Day) został zainicjowany w 2006 roku przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych (ang. African-Eurasian Waterbird Agreement, AEWA) i konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (ang. Convention on Migratory Species, CMS). Światowy Dzień Ptaków Wędrownych jest coroczną kampanią uświadamiającą potrzebę ochrony ptaków wędrownych i ich siedlisk. W drugi weekend maja, ludzie na całym świecie organizują imprezy publiczne, aby popularyzować wiedzę na temat ptasich migracji oraz potrzebę ich ochrony. Od 2013 również Akcja Bałtycka włączyła się w obchody tego święta, a od 2014 roku Fundacja Akcja Bałtycka organizuje Piknik Przyrodniczy w miejscowości Kuźnica na Półwyspie Helskim.

Noc Sów na Akcji Bałtyckiej. Raz w roku, wczesną wiosną spotykamy się przy obozowym ognisku aby wysłuchać opowieści o tajemniczych nocnych ptakach jakimi są sowy. Od 2014 roku, na przełomie marca i kwietnia zapraszamy wszystkich chętnych, małych i dużych na Noc Sów organizowaną na Stacji Terenowej Akcji Bałtyckiej w Kuźnicy na Helu. Uczestnicy wydarzenia mają możliwość nauczyć się wielu ciekawych rzeczy na temat biologii sów, rozpoznawać poszczególne gatunki. Co roku w ramach tego wydarzenia organizujemy również pokazy sowiego kina pod gwiazdami, warsztaty rękodzielnicze oraz zabieramy uczestników na nocne obchody do sieci ornitologicznych. Przełom marca i kwietnia daje szanse na schwytanie migrujących przez polskie wybrzeże sów, uczestnicy Nocy Sów mają szansę zobaczyć na żywo oraz zobaczyć jak wygląda obrączkowanie tych niesamowitych ptaków.

Stoisko na Europejskich Dniach Ptaków Wędrownych.

Edukacja Terenowa Uczniów

W 2016 roku projekt składał się z trzech elementów: Światowego Dnia Ptaków Wędrownych, stoiska edukacyjnego na wielu wydarzeniach oraz edukacji terenewej uczniów. W 2017 roku projekt został rozszerzony o szkolenie onitologiczne dla edukatorów przyrodniczych oraz Noc Sów na Akcji Bałtyckiej. W roku 2018 projekt miał formę jak w 2017, a w 2019 projekt składa się z: Nocy Sów na Akcji Bałtyckiej, Światowego Dnia Ptaków Wędrownych oraz stoiska edukacyjnego na Europejskich Dniach Ptaków Wędrownych.

Sprawozdania merytoryczne:

- 2017

- 2018

- 2019

Całkowity koszt projektu w 2016 roku wyniósł 41 634,26 zł (w tym dotacja WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 39 989,63 zł).

 

Całkowity koszt projektu w 2017 roku to 56 865,90 zł (w tym dotacja WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 49 946,62 zł).

 

Całkowity koszt projektu w 2018 roku to 47 246,55 zł (w tym dotacja WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 42 245,05 zł).

 

Całkowity koszt projektu w 2019 roku to 15 000,00 zł (w tym dotacja WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 12 000,00 zł).

 

Koordynator projektu: Michał Starke
Kontakt: michal.starke@fundacja-ab.org.pl

bottom of page