top of page

Fundacja Akcja Bałtycka jest organizacją pożytku publicznego powołaną w 2013 roku w Gdańsku z pasji i zaangażowania. Zespół założycielski Fundacji wywodzi się bezpośrednio z Akcji Bałtyckiej – jednego z największych na świecie i najdłużej działających programów badawczych zajmujących się wędrówkami ptaków. Głównym celem powołania Fundacji Akcja Bałtycka było wspieranie i rozwój tego programu. Równie ważną gałęzią działalności Fundacji jest prowadzenie szeroko pojętej edukacji przyrodniczej.

Dzięki tym działaniom chcemy zwrócić Waszą uwagę na przyrodę i podkreślić, iż człowiek jest jej nierozerwalną częścią.

Wierzymy, że w ten sposób zachęcimy Was do wspólnego dbania o naszą planetę.

Już dziś możesz i Ty pomóc nam w działaniach wpierając nas finansowo czy przyłączając się do naszego zespołu jako wolontariusz.

Fundacja Akcja Bałtycka...

Nasza misja

Badamy ptaki wierząc, że nasze działania przyczynią się do ochrony przyrody i człowieka, teraz i w kolejnych pokoleniach.

Uważamy, że ochrona bogactwa życia na naszej planecie może być skuteczna tylko, jeśli opiera się na naukowych podstawach.

Jesteśmy po to, aby w trosce o zachowanie naturalnego dziedzictwa, badać i dokumentować biologię przelotnych ptaków dostarczając wiarygodnych informacji na potrzeby nauki, zdrowia i planowania zrównoważonego rozwoju.

Szerzymy wiedzę o wędrówkach ptaków, szczególnie wśród młodzieży, wierząc, że przyrodę można skutecznie chronić tylko przy świadomym udziale społeczeństwa.

Opieramy naszą działalność na wolontariacie, tworząc z uczestnikami obozów terenowych wspólnotę osób wspierających Akcję Bałtycką.

Działalność Fundacji Akcja Bałtycka

Fundacja Akcja Bałtycka realizuje swoje działania w oparciu o cele statutowe. Jednym z głównych jest prowadzenie badań i monitoringu w zakresie ornitologii i migracji zwierząt, w szczególności badań nad wędrówkami ptaków i ich ochroną. Działania te chcemy prowadzić przy współpracy krajowej i międzynarodowej. Prowadzimy również działalność edukacyjną w zakresie nauk przyrodniczych i ochrony środowiska. Aby sprawniej realizować powyższe cele ważna jest dla nas integracja różnych grup społecznych poprzez działania na rzecz promowania wartości przyrodniczych.

bottom of page