top of page

Oświadczenie w sprawie muralu na szkole przy ulicy Grottgera 17 w Gdyni.


Oświadczenie_mural
.pdf
Pobierz PDF • 249KB

- Fundacja Akcja Bałtycka nie była współorganizatorem realizacji projektu muralu z budkami lęgowymi na ul. Grottgera 17 w Gdyni.


- Informacje, które ukazały się w artykułach na temat ww. muralu, były błędne w kwestii instytucji która konsultowała projekt: informacje przekazane były przez Fundację Akcja Bałtycka, a nie jednostkę/pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.


- Członkowie Fundacji przekazali Traffic Design w początkowej fazie planowania realizacji informacje na temat dobrych praktyk dotyczących wieszania budek lęgowych na terenach miejskich. Informacje te zawierały m.in. przykładowe modele budek, użytkową gęstość rozmieszczenia budek lęgowych, przykłady gatunków które mogą zasiedlać budki w mieście, kierunek ekspozycji ściany, na której miałyby być powieszone budki, przykładowe gatunki roślin do nasadzeń w sąsiedztwie.


- Pierwotnie na liście lokalizacji, które były z naszą Fundacją konsultowane, nie było wyżej wymienionej lokalizacji, w której ostatecznie zrealizowano projekt. Pojawiła się ona dopiero po kilku miesiącach, kiedy członkowie Traffic Design posiadali już wiedzę o właściwej lokalizacji budek.


- Fundacja Akcja Bałtycka nie otrzymała informacji o ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru lokalizacji, nie konsultowała również z Traffic Design projektu muralu/instalacji ani tablic informacyjnych.


- Fundacja Akcja Bałtycka o ostatecznym kształcie projektu dowiedziała się po zakończeniu jego realizacji.


- Jesienią 2020 członkowie Fundacji Akcja Bałtycka odbyli rozmowę z członkami Traffic Design, która miała na celu ustalenie środków naprawczych dla zrealizowanego muralu, mających na celu poprawę jakości projektu w kwestiach środowiskowych. Ustalenia obejmowały: zaślepienie górnych siedmiu budek lęgowych najbardziej narażonych na przegrzanie; przemalowanie nietoksyczną farbą dolnych pięciu budek w użyciu na kolor biały, w celu zwiększenia odbijania promieni słonecznych; naklejenie na okna poniżej budek specjalnych naklejek, mających na celu zapobieganie kolizji ptaków z szybami; ustalenie ze szkołą aby drzewa rosnące w sąsiedztwie ściany nie były podcinane. Realizacja tych ustaleń miała odbyć się przed 1 marca 2021.


- Realizacja muralu jest w naszym mniemaniu głównie projektem o charakterze artystycznym, ale o tematyce przyrodniczej. Element funkcjonalny, jakim są budki lęgowe, po wprowadzeniu zaproponowanych przez nas poprawek, nie powinien stwarzać zagrożenia dla potencjalnie gnieżdżących się tam ptaków. Duże zagęszczenie budek na ścianie wynika z artystycznej wizji projektu i nie jest błędem biorąc pod uwagę fakt, że budki te zawieszone zostały z przeznaczeniem dla wróbli i mazurków.


Podpisano

Michał Starke - Fundacja Akcja Bałtycka

Krzysztof Stępniewski - Fundacja Akcja Bałtycka

Monika Domańska - Stowarzyszenie Traffic Design

140 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page