top of page

Ptaki Pomorza
- poznaj by chronić

Projekt zakłada rozpowszechnienie wiedzy na temat przyrody Pomorza opartej na wynikach badań naukowych - w szczególności na wynikach Programu Badawczego Akcja Bałtycka. W ramach projektu w popularnonaukowy sposób przybliżone zostaną informacje na temat ptaków wędrownych oraz miejsc w województwie pomorskim szczególnie dla nich cennych w okresie lęgów i wędrówki. Przekazane zostaną również informacje na temat form ochrony przyrody występujących na terenie województwa pomorskiego oraz jak zachowywać się na obszarach podlegających różnym formom ochrony. Projekt jest realizowany dzięki finansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Światowe Dni Ptaków Wędrownych
 

W tym roku w ramach obchodów Światowego Dnia Ptaków Wędrownych przygotowujemy dla Was wykłady oraz warsztaty w formie zdalnej. W ramach przygotowanych zajęć będziecie mogli dowiedzieć się między innymi jak niskie zasolenie Bałtyku wpływa na bioróżnorodność Bałtyku, jak chronić ptaki przed kolizjami z szklanymi elementami budynków, czy jak spędzać czas, aby jak najwięcej czerpać z otaczającej nas przyrody. Będziecie mieli również okazję nauczyć się jak malować ptaki w ramach warsztatów plastycznych oraz nauczyć się budować budki lęgowe dla ptaków. Przeprowadzona zostanie również transmisja z Stacji Obrączkowania Ptaków w ramach której, będziecie mieli okazję zobaczyć jak wygląda obrączkowanie ptaków.

Ptaki wodne
goldcrest-5006863_1920_edited.jpg

Ornitologia i ekologia w mediach społecznościowych Akcji Bałtyckiej

Od czerwca rozpoczniemy kampanię w mediach społecznościowych. W serwisach Facebook oraz Instagram, będziecie mieli możliwość przeczytania postów, a w serwisie YouTube obejrzenia filmów na temat ptaków wędrownych i szczególnie istotnych dla nich miejsc w województwie Pomorskim.

Będziecie mieli również możliwość poznania czynników zagrażającym ptakom, ale również sposobów zapobiegania tym czynnikom przez działania pojedynczych osób, jak i całych społeczności.

Zajęcia terenowe do miejsc cennych dla ptaków wędrownych województwa Pomorskiego

Od października do grudnia 2022 roku zapraszamy na wycieczki ornitologiczne na terenie województwa Pomorskiego. Udział w wycieczkach jest darmowy.

flock-of-birds-350290_1920.jpg
Rudzik 4.jpg

Kontakt

Koordynatorzy projektu:

mgr Michał Starke

michal.starke@fundacja-ab.org.pl

mgr Justyna Szulc

justyna.szulc@fundacja-ab.org.pl

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Całkowity koszt kwalifikowany projektu w 2022 roku to 26 097,46 zł (kwota dotacji WFOŚiGW w Gdańsku to 20 000,00 zł). 

Sprawozdanie

bottom of page