top of page

wt., 11 maj

|

Online

Liczebność i rozmieszczenie sów w krajobrazie rolniczym zachodniej Polski - wyniki, aspekty ochrony.

Prowadzi: Sławomir Rubacha Link do zajęć zawarty jest w emailu z biletem.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia
Liczebność i rozmieszczenie sów w krajobrazie rolniczym zachodniej Polski - wyniki, aspekty ochrony.
Liczebność i rozmieszczenie sów w krajobrazie rolniczym zachodniej Polski - wyniki, aspekty ochrony.

Czas i lokalizacja

11 maj 2021, 19:00

Online

Goście

O wydarzeniu

Prowadzi: Sławomir Rubacha

Jedną z głównych przyczyn spadku liczebności sów jest utrata siedlisk lęgowych. Zmiany zachodzące w przyrodzie, przede wszystkim za sprawą człowieka, w niektórych przypadkach doprowadziły do sytuacji, kiedy ochrona bierna jest niewystarczająca. Są oczywiście gatunki, które ze względu na swoją plastyczność odnajdują się w nowej rzeczywistości. Niestety, większość z pozostałych przegrywa w zderzeniu z coraz to nowymi pomysłami człowieka. Spośród 10 gatunków sów lęgowych w naszym kraju, aż 4 trafiły na Czerwoną listę ptaków Polski. Wprawdzie wśród nich nie ma sów gniazdujących w osiedlach ludzkich, jednak takie gatunki jak pójdźka i płomykówka wkrótce mogą podzielić los tej czwórki.

Stowarzyszenie Ochrony Sów od kilku lat mocno skupiło się na ochronie sów krajobrazu rolniczego. Szereg obozów oraz projektów ukierunkowanych zostało na czynną ochronę tych ptaków. Od 2012 roku prowadzony jest Monitoring Sów Krajobrazu Rolniczego, który w roku 2020 trafił do Państwowego Monitoringu Środowiska.

W planowaniu prac ochronnych istotne jest określenie stanu populacji sów. Niezbędne są zatem cykliczne badania ukierunkowane na liczebność populacji, lokalizacji miejsc lęgowych. W prezentacji „Liczebność i rozmieszczenie sów w krajobrazie rolniczym zachodniej Polski - wyniki, ochrona” zostaną przedstawione dość zaskakujące wyniki inwentaryzacji, jaka została przeprowadzona w latach 2018-2020 w woj. lubuskim i dolnośląskim. Między innymi na tej podstawie, w drugiej części prezentacji, zostaną przedstawione plany ochrony sów związanych z krajobrazem rolniczym.

Link do spotkania zostanie wysłany po uzyskaniu biletu na email.

Bilety

  • Sowy

    Link do wydarzenia zostanie wysłany na email!

    0,00 zł
    Sprzedaż zakończona

Suma

0,00 zł

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page